Vilkår og betingelser

1 Om Bilpriser SalgsService

1.1 Bilprisers SalgsService er en service, hvor man kan rekvirere en garanteret pris på sin bil. Den garanterede pris er det højeste bud fra en bilforhandler eller autoværksted opnået på en online bilauktion. Såfremt man efterfølgende ønsker at gøre brug af den garanterede pris, foregår gennemgang og overdragelse hos FDM.

 

2 Beskrivelse af bil

2.1 Sælger har selv ansvaret for rigtigheden af oplysningerne og brugsrettighederne til fotos i den angivne bilbeskrivelse. Bilpriser SalgsService forbeholder sig dog retten til at redigere beskrivelsen i henhold til Bilpriser Salgsservices regler for beskrivelser.

 

3 Bestilling af garanteret pris, fraskrivelse af fortrydelsesret

3.1 Ved bestilling af garanteret pris hos Bilpriser SalgsService bliver den garanterede pris leveret elektronisk fra Bilpriser SalgsService. Sælger fraskriver sig ved bestillingen de 14 dages fortrydelsesret.

 

4 Indgåelse af aftale

4.1 Ved indgåelse af aftale mellem sælger og Bilpriser Salgsservice forpligter sidstnævnte sig til at formidle salget til den garanterede pris, såfremt at sælgerne har accepteret denne, og at bilen svarer til beskrivelsen.

4.2 Accepten af den garanterede pris, udgør en bindende aftale om salg, der omfatter hele bilen, herunder beskrevet ekstraudstyr, samt det udstyr og tilbehør, som oplistes i pkt. 11.3 nedenfor.

 

5 Prisen

5.1 Det koster kr. 49 at modtage en garanteret pris.

5.3 Den garanterede pris er fratrukket et salær til bilpriser.dk på 2%, dog minimum kr. 1.900.

 

6 Regler for garanteret pris

6.1 Den garanterede pris er baseret på sælgers indtastede data og informationer om køretøjet. Såfremt sælger accepterer prisen, vil sælger have pengene tilgængelig på sin bankkonto inden for 2 bankdage efter overlevering af køretøjet til FDM.

6.2 Bilpriser SalgsServices pris gælder udelukkende på køretøjer som overholder følgende kriterier:

-          Dansk registreret person – eller varebil på op til 3500 kg

-          Bilen skal være indregistreret første gang inden for de seneste 15 år. Dvs. bilen må ikke være mere end 15 år gammel. 

-          Sælger skal være den registrerende ejer af bilen, samt have fuld rådighed over bilen.

-          Sælger skal være privatperson, hvor handel mellem erhvervsdrivende henvises til Autocom.dk.

6.3 Bilpriser SalgsServices sikrer, at sælger indtaster informationer, til udarbejdelse af en garanteret pris, i et sikkert miljø med dertilhørende login kode. For at undgå eventuelle fejl i beskrivelsen, vil denne blive kontrolleret og ændret om nødvendigt.

6.4 Den garanterede pris skal accepteres senest 48 timer efter at sælger har modtaget denne. Såfremt dette ikke imødekommes falder den garanterede pris bort.

6.5 Accepten af den garanterede pris, betragtes som en handel der omfatter hele bilen og de komponenter og dele, som eventuelt måtte medfølge.

6.6 Bilpriser SalgsService forbeholder sig retten til at annullere en afgivet garanteret pris, såfremt at den er fejlagtigt givet. Bilpriser SalgsService skal informerer sælger umiddelbart efter at fejlen er opdaget. Såfremt sælger har overleveret bilen til FDM, vil Bilpriser Salgsservice i dette tilfælde betale de direkte omkostninger, herunder transportomkostninger, der har måtte være i forbindelse med overleveringen. Øvrige tab der måtte ske ved en annullering dækkes ikke af Bilpriser SalgsService jf. punkt 12.1.  

 

7 Overdragelse ved salg

7.1 Ved accept af den garanterede pris indgås en salgsaftale mellem sælger og Bilpriser SalgsService. Sælger skal herefter inden for 5 hverdage stille bilen til rådighed ved en aftalt lokal FDM-partner. Overdragelse af bilen finder sted idet at sælger og FDM er enige om at beskrivelsen og inspektion af bilen stemmers overens. Bilpriser Salgsservice forbeholder sig retten til at annullere en afgivet Garanteret pris, såfremt sælgeren har givet ukorrekte eller upræcise oplysninger om bilen eller dens tilstand. Bilpriser Salgsservice skal informere Brugeren umiddelbart efter at fejlen er opdaget.
Bilpriser Salgsservice vil tilbyde sælgeren en ny pris under hensyntagen til de nye oplysninger, som er fremkommet. Den nye pris er et nyt bud fra den højeste bydende på auktionen. Såfremt sælgeren accepterer den nye pris, finder nedenstående vilkår anvendelse på den modificerede aftale.

7.2 Overlevering af køretøjet hos en FDM-partner, kan ske i alle ugens dage inden for normal åbningstid. Booking af tid, forgår via det ved aftaleindgåelsen medfølgende link til FDMs bookingsite. Ved overlevering skal sælger overlevere angivet antal nøgler, ekstranøgler, hovednøgler, kodekort, alarmcertifikater, gyldig og komplet dansk registreringsattest og alle andre dokumenter som måtte medfølge køretøjet, med mindre der er lavet en skriftlig aftale mellem sælger og Bilpriser SalgsService om andet. Sælger skal ligeledes kunne dokumentere at være den retmæssige ejer af køretøjet, enten ved hjælp af kørekort eller pas, samt kunne levere bilen uden restgæld.
Har sælger ikke mulighed for selv at overlevere bilen til FDM-partneren, skal vedkommende kunne fremvise en medbragt fuldmagt skrevet af sælger. Sælger skal dog kunne kontaktes på telefon når overleveringen sker.

7.3 FDM såvel som Bilpriser SalgsService har ved indlevering af køretøjet ret til at inspicere bilen til fulde. For at kunne bedømme den tekniske stand af køretøjet skal sælger indvillige i at FDM eller Bilpriser SalgsService prøvekører køretøjet.

 

8 Betaling for handlen

8.1 Bilpriser SalgsService indbetaler den garanterede salgspris til sælger på den angivne bankkonto inden for 2 bankdage efter overdragelsen er sket ved den lokale FDM-partner.

 

9 Defekter, som ikke var kendt ved indlevering

9.1 Ved gennemgang og inspektion af sælgers køretøj, er FDM og hermed Bilpriser SalgsService forpligtet til at påberåbe eventuelle fejl og mangler, som ikke var anført af sælger ved indlevering af køretøjet. Sælgers mangelfulde, ufuldstændige eller forkerte informationer af køretøjsbeskrivelsen kan påvirke værdien.

9.2 Bilpriser Salgsservice forbeholder sig retten til at annullere en afgivet Garanteret pris, såfremt sælgeren har givet ukorrekte eller upræcise oplysninger om bilen eller dens tilstand. Bilpriser Salgsservice skal informere Brugeren umiddelbart efter at fejlen er opdaget.
Bilpriser Salgsservice vil tilbyde sælgeren en ny pris under hensyntagen til de nye oplysninger, som er fremkommet. Såfremt sælgeren accepterer den nye pris, finder nedenstående vilkår anvendelse på den modificerede aftale.

 

10 Sikkerhed efter overlevering

10.1 Ved overlevering af køretøjet til FDM, ejes køretøjet af Bilpriser SalgsService. Risiko for skader under en eventuel transport udført af, eller på vegne af Bilpriser SalgsService dækkes af Bilpriser SalgsService.

10.2 Bilpriser SalgsService sikrer at køretøjer afmeldes eller omregistreres senest 5 hverdage efter overlevering.

 

11 Bilpriser SalgsServices immaterielle rettigheder

11.1 Alle rettigheder vedrørende servicen, herunder alle vilkår, betingelser, beskrivelser, data, fremgangsmåder og knowhow tilkommer alene Bilpriser SalgsService. Alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Bilpriser SalgsService, tilkommer alene Bilpriser SalgsService.

11.2 Enhver form for kopiering, gengivelse eller anden form for efterligning er forbudt.

11.3 Sælger må alene anvende salgssystemet til korrekt og retmæssig deltagelse. Enhver krænkelse må forventes at medføre erstatningsansvar og retsforfølgelse.

 

12 Ansvarsfrasigelse

12.1 Bilpriser SalgsService er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed af Bilpriser SalgsService. Bilpriser SalgsService er uden ansvar for tab eller skade, der påføres kunden som følge af indtastningsfejl, forståelsesfejl eller uretmæssig tilmelding.

12.2 Bilpriser SalgsService tager forbehold for og påtager sig intet ansvar for trykfejl og fejlskrift.

 

13 Tilgængelighed

13.1 Bilpriser SalgsService bestræber sig på at holde salgsservice.bilpriser.dk online alle døgnets 24 timer, men påtager sig intet ansvar for eventuelle følger af midlertidig eller manglende adgang til websitet jf. reglen om force majeure.

13.2 I tilfælde af at brugeren har misligholdt eller handlet uden om de gældende vilkår og betingelser, kan Bilpriser SalgsService uden varsel blokere brugeren for videre brug af services på Salgsservice.bilpriser.dk.

 

14 Ændring af vilkår og betingelser

14.1 Internettets hastige udvikling kan gøre ændringer i vores behandling af private oplysninger nødvendige. Bilpriser SalgsService forbeholder sig derfor ret til løbende at opdatere og ændre vilkår, betingelser og retningslinjer i nærværende dokument. Seneste redigering forefindes nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Bilpriser SalgsService dig besked ved at anbringe en meddelelse på en fremtrædende plads på salgsservice.bilpriser.dk.

 

15 Indsamling og beskyttelse af personlige oplysninger

15.1 Bilpriser SalgsService indsamler på forskellig vis oplysninger om brugerne i forbindelse med besøg på Salgsservice.bilpriser.dk. Herunder beskrives nærmere hvilken type informationer vi indsamler, hvordan vi behandler disse data, og hvem du kan kontakte såfremt du har spørgsmål eller kommentarer.

 

16 Hvilke oplysninger indsamles?

16.1 Bilpriser SalgsService indhenter oplysninger om vores brugere på to måder: Gennem såkaldte cookies og gennem registrering af din konto.

16.2 Generelt beder Bilpriser SalgsService kun om personlige og brugerrelaterede oplysninger når du ønsker at tilmelde dig nyhedsbreve, og andre tjenester på Bilpriser SalgsService. Personlige oplysninger indsamlet af Bilpriser SalgsService begrænser sig primært til kontaktoplysninger og din e-mail adresse, men kan også indeholde andre oplysninger bl.a. vedrørende din bil.

16.3 Tilmelding til Bilpriser SalgsServices tjenester er baseret på frivillighed, og de identificerbare oplysninger du afgiver anvendes alene internt i Bilpriser SalgsService til at opnå større kendskab til brugerne, og hjælper os med udvikling af hjemmesiden.

 

17 Om cookies

17.1 Når du besøger Bilpriser SalgsService den første gang lagres automatisk en cookie, en lille tekstfil, i din web browser, og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer Bilpriser SalgsService webserver når du besøger Bilpriser SalgsService, og registrerer anvendelsen heraf.

17.2 En cookie er ikke et program og kan ikke indeholde virus. Cookien indeholder tekst, tal eller fx en dato. Og der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Cookien bruges eksempelvis til at sikre maksimalt antal visninger af en reklame over for brugerne.

17.3 De fleste browsere, for eksempel Microsoft Internet Explorer, tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan bede din browser om at slette cookies efter hvert besøg i browserindstillingerne - men du skal dog være opmærksom på at du til tider ikke kan få adgang til en hjemmeside, hvis du blokerer for cookies.

 

18 Privatlivspolitik

18.1 Introduktion

18.1.1 Detaljeret privatlivspolitik for personlig information indsamlet af Bilpriser Salgsservice
Når du bruger Bilpriser Salgsservice's services bruger vi dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik er skrevet som oplysning til dig, den registrerede, om hvordan vi bruger dine personoplysninger.

Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtigt, og vi opfordrer dig derfor til at læse denne privatlivspolitik. Hvis du har problemer med at læse privatlivspolitikken eller har behov for hjælp til at forstå den, så kontakt os venligst på tlf. 70 20 16 61, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.
Vi bruger også cookies. Se venligst vores cookie politik for mere information om, hvordan vi bruger cookies.

18.1.2 Dine personoplysninger er beskyttet ved lov gennem EU-forordningen, Generel forordning om databeskyttelse.
(EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse))

18.2 Personer som tilmelder sig Bilpriser Salgsservice's tjenester

18.2.1 Når du opretter dig som bruger af FDM bilagent's tjenester, indgår du en aftale, hvor FDM bilagent kræver din kontaktinformation. Din kontaktinformation bliver brugt til at levere FDM bilagent's tjenester, verificere din identitet samt give dig adgang til relevante IT systemer. 
Medmindre der foreligger en juridisk anmeldelse, tilsigter vi at slette eller anonymisere al data, som vi har indsamlet om dig, mens du har besøgt vores hjemmeside, 1 år efter dit seneste login eller 5 år efter dit sidste køb eller salg af et køretøj eller en vare. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.

18.2.2 Der er visse tilfælde, hvor vi deler dine personoplysninger opsamlet under din tilmelding til <>'s tjenester med tredjepart, for at vi kan levere den aftalte tjeneste. Disse tilfælde inkluderer, men er ikke begrænset til, når du sælger og køber køretøjer eller varer, når du undlader at betale legitime fakturaer fra <>, når vi fakturerer, når vi refunderer betalinger, når vi bliver spurgt af myndighederne i relation til kriminalitetsundersøgelser med mere. 


Kategorierne af modtagere er: 

 • Revisorer
 • Købere af køretøjer og varer du sælger
 • Vores bank
 • Vores inkassofirma
 • Digitale kontraktunderskrivelsesfirmaer
 • Myndighederne
 • Vores partnere, som hoster vores websites og internet-tjenester
 • Vores data-backup-partnere
 • SMS serviceudbydere
 • Parkeringspladser, hvor du henter eller leverer køretøjer eller varer

Transportselskaber, som transporterer køretøjer fra eller til dig.

18.2.3 Vi overfører køretøjets registreringsattest til lande udenfor EU i de tilfælde, hvor du sælger køretøjer til købere udenfor EU. Køberen skal bruge registreringsattesten for at kunne registrere køretøjet til en ny ejer. Derfor overfører vi registreringsattesten til den nye ejer, så han kan etablere det juridiske ejerskab af køretøjet.

18.3 Personer som besøger vores hjemmeside

18.3.1 Vi indsamler information om, hvilke sider du besøger samt hvilke kampagner der førte dig til vores hjemmeside, etc. Vi bruger informationen til marketingstiltag, og til at optimere brugeroplevelsen og brugerflowet med henblik på at optimere salget.

18.3.2 Medmindre der foreligger en juridisk anmeldelse, tilsigter vi at slette eller anonymisere al data, som vi har indsamlet om dig, mens du har besøgt vores hjemmeside, 1 år efter dit seneste login eller 5 år efter dit sidste salg af et køretøj eller en vare. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag. 
Vi har en lovlig interesse i at optimere vores salg, hvilket vi mener er en lovlig grund til at indsamle og behandle din information fra dit besøg på vores hjemmeside.

18.3.3 Vi bruger tredjeparts tjenester til at opbygge anonyme statistikker over brugen af vores hjemmeside. Vi bruger også cookies. Se venligst vore cookie politik for nærmere detaljer om, hvordan vi bruger cookies.

18.4 Personer som bruger Bilpriser Salgsservice's Service Desk eller på andre måder spørger om hjælp

18.4.1 Bilpriser Salgsservice tilbyder support og hjælp for at sikre, at du har en god oplevelse med vores IT systemer og tjenester og for at sikre, at du får løst problemer og spørgsmål rettidigt. 
Vi er altid glade for at hjælpe, når du har spørgsmål til eller problemer med vores tjenester. Vi har en lovlig interesse i at hjælpe vores kunder med at bruge vores tjenester. 
Vi bruger tredjepartssystemer til at spore vores supporthenvendelser, og de personoplysninger du giver i forbindelse med supporthenvendelser kan blive gemt hos en ekstern partner. 
I de tilfælde, hvor du anmoder om support til et subsystem, kan det være, at vi bliver nødt til at dele de personoplysninger, du oplyser i forbindelse med supportsagen, for at kunne opnå support fra vores partnere. 
Vi sletter eller anonymiserer de personoplysninger, du giver i forbindelse med en supportsag, senest 2 år efter din supportsag er blevet løst.

18.5 Personer med dårlig adfærd

18.5.1 Vi opbevarer en intern logbog over brugere med meget dårlig adfærd. Dette kan være brugere, som nægter at betale et berettiget salgssalær, som forsøger at snyde, etc. 
Denne information vil blive brugt til at vurdere, om vi vil fortsætte med at lave forretninger med den forulempende part. 
Vi har en juridisk interesse i at holde vores tjenester professionelle, hvilket betyder, at vi forsøger at sikre, at vores købere og sælgere handler professionelt.

18.5.2 I sager, hvor loven er blevet brudt, eller der foreligger en gyldig reklamation, deler vi denne information med relevante parter, som fx: 

 • Myndigheder
 • Advokater

Informationen kan også blive relevant for revisionen, da den kan blive brugt som dokumentation for tab eller profit. I dette tilfælde vil informationen blive delt med: 

 • Revisorer

18.5.3 Medmindre der foreligger en gyldig reklamation eller forseelsen er så alvorlig, at der er juridisk grundlag for en længere opbevaringsperiode, er det vores hensigt at slette eller anonymisere informationen 5 år efter, du har solgt et køretøj eller en vare. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.

18.6 Personer som sælger køretøjer

18.5.1 For at facilitere et salg må køber og sælger udveksle personinformation. Bilpriser Salgsservice leverer denne information til begge parter, som en del af den indgåede aftale, når man tilmelder sig Bilpriser Salgsservice's tjenester. Nogle handler sker med en mellemmand, hvor køber og sælger ikke udveksler personinformation. Når en auktion slutter, vil Bilpriser Salgsservice forsøge at kontakte potentielle købere såvel som sælgeren for at forhandle salget.

18.5.2 Vi overfører din kontaktinformation til lande udenfor EU i de sager, hvor du sælger et køretøj eller en vare udenfor EU. 
FDM bilagent anvender en standard kontraktklausul for at sikre korrekt beskyttelse af din personinformation i fravær af en fyldestgørende beslutning i henhold til Artikel 45(3) i GDPR.

18.5.3 Med mindre der foreligger en gyldig reklamation, er det vores hensigt at slette eller anonymisere al data opsamlet fra dig 5 år efter, du sidst solgte et køretøj eller en vare. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.

18.5.4 Bilpriser Salgsservice er juridisk forpligtet til at rapportere importerede og eksporterede varer til INTRASTAT, i hvilket tilfælde Bilpriser Salgsservice oplyser de af loven krævede personoplysninger. 
Bilpriser Salgsservice er juridisk forpligtet til at afregistrere køretøjer før eksport eller dokumentere at afregistreringen er sket. Når køretøjet afregistreres, bliver dine personoplysninger delt med de relevante myndigheder.

18.6 Personer som får refusion

18.6.1 Hvis vi skal refundere en betaling, har vi behov for dit bankkontonummer for at kunne overføre pengene til dig. Du kan nægte dette, hvis du ønsker det, men det vil betyde en længere ekspeditionstid, da vi ikke kan foretage en direkte kontooverførsel. Vi refunderer pengene baseret på den kontraktlige aftale mellem dig og os med henblik på at behandle dig og andre kunder fair for at fremme fremtidig handel og samarbejde. 

Vi deler din kontoinformation med: 

 • Vores bank
 • Revisorer

Din bankkontoinformation vil blive slettet 5 år efter den sidste refusion. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.

18.7 Personer som nægter at betale

18.7.1 Bilpriser Salgsservice vil under den kontraktlige aftale mellem vores kunder og Bilpriser Salgsservice forsøge at inddrive forfaldne betalinger. 
Hvis Bilpriser Salgsservice og kunden ikke kan blive enige om betalingsmåden, vil Bilpriser Salgsservice bruge en tredjepart til at inddrive pengene og i den forbindelse dele personinformation med inkassofirmaet. 
FDM bilagent er ikke et inkassofirma, og formålet med at bruge en tredjepart er at sikre fair behandling af alle parter.

18.7.2 Medmindre der foreligger en gyldig reklamation, er det vores hensigt at slette eller anonymisere de indsamlede data 5 år efter det seneste forfaldne beløb blev clearet eller annulleret. Forvent at der kan være en mindre tidsmargin, da vi ikke tjekker for information, der skal slettes, hver dag.

18.8 Dine rettigheder

18.8.1 I overensstemmelse med loven har du følgende rettigheder i relation til dine personlige data, der bliver brugt af Bilpriser Salgsservice:

18.8.2 Ret til sletning (“ret til at blive glemt”) 

Bilpriser Salgsservice vil slette eller anonymisere din personinformation på forespørgsel. Sletningen af dine persondata vil blive gjort så hurtigt som muligt indenfor 1 måned fra modtagelsen af forespørgslen. 

Undtagelser 
FDM bilagent er kun forpligtet til at slette dine data, hvis Bilpriser Salgsservice ikke er forpligtet af loven til at gemme informationen og en af følgende er gældende: 

 • De personlige data er ikke længere nødvendige i relation til formålene, som de blev indsamlet til og behandlet for;
 • Du tilbagekalder tilladelsen givet til indsamlingen og behandlingen, og hvor der ikke er nogen anden lovlig grund til behandlingen;
 • Du protesterer mod behandlingen til direkte marketing formål;
 • Dine personlige data er blevet ulovligt behandlet;

Dine personlige data skal slettes i overensstemmelse med en forpligtelse i loven, som Bilpriser Salgsservice er underlagt.

18.8.3 Ret til berigtigelse 
Hvis du opdager, at vi har forkert personinformation på dig, så lad os vide det, så vi kan korrigere informationen

18.8.4 Ret til adgang for den registrerede 
Det er din ret at have en kopi af de personoplysninger Bilpriser Salgsservice har på dig. Vi leverer den digitalt medmindre du ønsker den i et andet format. Der gælder flere regler for indsigt i dine personoplysninger, men al den nødvendige information skulle være dækket ovenfor. Kopien af dine personoplysninger vil blive leveret så hurtigt som muligt indenfor 1 måned fra modtagelsen af din forespørgsel.

18.8.5 Ret til tilbagekaldelse af samtykke 
Hvor vores indsamling og brug af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du altid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Bilpriser Salgsservice.

18.8.6 Ret til dataportabilitet 

Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bilpriser Salgsservice kan også sende den direkte til et andet firma på din anmodning. 

Undtagelser 
Bilpriser Salgsservice er kun forpligtet til at levere dine personoplysninger når: 

 • Oplysningerne er leveret til Bilpriser Salgsservice af dig,
 • dataindsamlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, hvori du er en part, og

behandlingen sker automatisk (det vil sige ingen oplysninger på papir).

18.8.7 Ret til indsigelse 

You have the right to object to any processing in relation to direct marketing and where you believe your rights are being violated or there is threat to your freedom. 

Undtagelser 
Bilpriser Salgsservice can continue to process your personal information where one of the following applies: 

 • Bilpriser Salgsservice demonstrates compelling legitimate grounds for continued processing.
 • Bilpriser Salgsservice must process your personal information to establish, exercise or defend a legal claim.

The legal basis for the processing is not based on a legitimate interest or done in public interest.

 

19 Force Majeure

19.1 Bilpriser SalgsService er ikke erstatningsansvarlig for brugerens beskrivelse, for så vidt det skyldes forhold uden for Bilpriser SalgsServices kontrol. Det være sig, men ikke begrænset til hærværk, terror, krig, ildebrand, lynnedslag, naturkatastrofer, strejke, boykot, lockout, blokade, strømafbrydelser, virus- eller hackerangreb, overbelastning af internettet eller systemnedbrud. 

Ovennævnte ansvarsfraskrivelser gælder, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

 

20 Reklamation og klager

20.1 I tilfælde af reklamation og klager, kan disse indgives til:

Bilpriser SalgsService

Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Telefon 70 20 16 61
Telefax 63 14 70 99
E-mail: kontakt@bilpriser.dk

20.2 En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk

20.3 EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives her - http://ec.europa.eu/odr

20.4 Alle tilbud og aftaler, der bliver givet på Salgsservice.bilpriser.dk er underlagt dansk lov.